Search
Login

Snerydningsordningen i foreningen Minimize

Formålet med snerydningen er, at grundejerne selv slipper for at skovle sne. Mange er ældre, andre er gangbesværede og nogle synes, at det er rart ikke at skulle tænke på det.

Grundejerforeningen overtager ikke ansvaret for snerydningen, men varetager kun uddelegeringen af snerydningsarbejdet på en sådan måde, at grundejerne i videst muligt omfang undgår snerydning af eget fortov. Det er dog stadig grundejerens ansvar, at fortovet er forsvarligt ryddet og gruset i henhold til politivedtægterne.

Snerydningskoordinationen varetages af en udpeget person i grundejerforeningens bestyrelse, og i tilfælde af sygdom eller anden form for fravær, varetages funktionen af et andet bestyrelsesmedlem.

Snerydningen påbegyndes snarest muligt efter endt snefald, hvis der ligger mellem 1-3 cm sne. Efter nattesnefald vil rydningen typisk starte klokken 7 og tage ca. 3 timer inden sidste fortov er ryddet. Hvis der er vedvarende sne, påbegyndes snerydning ved 8-10 cm og gentages om nødvendigt indtil snevejret er overstået. Efter endt snefald vil en yderligere snerydning blive iværksat, hvis der ligger mere end 1-2 cm sne tilbage.

Fortovet bliver kun ryddet for sne, der bliver ikke gruset eller saltet. I tilfælde af parkerede biler rydder fejemaskinen så tæt på bilen, som føreren af fejemaskinen finder forsvarligt, da han er ansvarlig for de skader, han måtte forvolde på bilerne.

Hvis et fortov er ryddet af grundejeren selv, vil der ikke blive fejet, med mindre den foretagne snerydning kun er nødtørftig. I tilfælde af snefald efter islag vil grundejerforeningens udpegede person vurdere, om det er mere forsvarligt for fremkommeligheden, at lade sneen ligge indtil tøvejr eller yderligere snefald.

Print  
Men HUSK ... Minimize

Selv om Grundejerforeningen af og til sørger for snerydning, så er det stadig den enkelte grundejers ansvar at fortovet foran parcellen er forsvarligt ryddet !!!!!

Print  
Snerydning Minimize

Udkørsler i 2014
29. december 2014, start kl. 09
28. januar 2014, start kl. 09

Udkørsler i 2013
20. marts 2013, start kl. 10
19. marts 2013, start kl. 15
13. marts 2013, start kl. 12
12. februar 2013, start kl. 12

Udkørsler i 2012
23. december 2012, start kl. 19
10. december 2012, start kl. 14
9. december 2012, start kl. 15
2. december 2012, start kl. 10
5. februar 2012, start kl. 10

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement