Search
Login
25-års jubilæet Minimize

Foreningens første runde dag faldt i 1943 midt under besættelsen, men umiddelbart efter, at man haved opnået forlig med konsortiet om bropengene.

Formanden, A. Viffeldt havde den opfattelse, at foreningen på grund af situationen i landet ikke burde afholde nogen jubilæumsfest, men man lagde afgørelsen ud til generalforsamlingen.

Under debatten nåede man frem til en meget dansk løsning, idet forsamlingen vedtog at afholde en lille fest onsdag den 16. juni. Afslutningsvis hævdede et medlem, at hvis festen skulle koste foreningen penge, så skulle generalforsamlingen spørges.

Det viste sig imidlertid, at det slet ikke blev nødvendigt at søge foreningen om penge, for et medlem, der ønskede at være anonym, skænkede 200 kr til formålet.

Det blev til en aldeles nydelig fest, der blev afholdt på Risbjerggård. Programmet omfattede fælles kaffebord og formandstale, afsyngelse af "Grundejernes Sang", gaveoverdragelse, optræden af en skuespiller, opførelse af en lang sketch affattet til lejligheden og endelig bal til musik fra Røde Kro Teaters Orkester.

De gaver grundejerforeningens bestyrelse modtog i forbindelse med festen var blandt andet en dirigentklokke, et kartoteksskab og et håndskrevet takkeblad underskrevet af samtlige medlemmer.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement