Search
Login
Regnskab 2008 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2008

 

Indtægter
2008

Udgifter
2008

Budget
2008

Indtægter

     

Kontingenter

82.800,00
 
82.800,00

Broafgifter

20,00
 
20,00

Indskudsgebyrer

1.900,00
 
2.000,00

Rykkergebyrer

2.850,00
 
2.000,00

Øvrige indtægter

217,07
 
0,00

Renteindtægter

9.921,07
 
5.000,00
Indtægter i alt
97.708,14
 
91.820,00
Årets underskud
0,00
 
23.180,00
 
97.708.14
 
115.000,00
       

Udgifter

     

Bestyrelseshonorar

 
29.000,00
29.000,00

Snerydning

 
0,00
52.000,00

Opkrævningsservice

 
5.326,38
6.000,00

Kontorudgifter

 
8.765,68
6.000,00

Porto

 
550,00
1.000,00

Generalforsamling

 
8.182,06
6.500,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
6.616,87
6.000,00

Repræsentation, gaver, blomster o.a.

 
1.057,00
1.500,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.055,00
2.000,00

   Tilskud til fastelavnsfest

 
0,00
2.000,00

   Nyt it-udstyr mm.

 
1.197,25
2.000,00

   Advokatomkostninger

 
4.825,00
0,00

Gebyrer (bank)

 
214,00
1.000,00
Udgifter i alt
 
67.789,24
115.000,00
Årets overskud
 
29.918,90
0,00
I alt
97.708.14
97.708,14
115.000,00
         
Status pr. 31. december 2008
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
356.692,02
   
Kassebeholdning  
213,89
   
Forudbetalte udgifter  
0,00
   
Diverse debitorer        
   Forudbetalte udgifter  
332,10
   
   Kontingent tilgode  
1.000,00
   
Egenkapital        
      Formue pr. 01.01.08
327.869,11
     
      Årets overskud
29.918,90
     
      Formue pr. 31.12.08    
357.788,01
 
Forudbetalte indtægter        
      Kontingent    
450,00
 
   
358.238,01
358.238,01

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement