Search
Login
Budget 2016 og 2017 Minimize

 


Regnskab
2015


Budget
2016


Budget
2017

Indtægter

Kontingenter

80.800
80.800
80.800

Broafgifter

10
10
10

Indskudsgebyrer

2.300
1.000
1.000

Rykkergebyrer

1.500
2.000
2.000

Øvrige indtægter

0
0
0
Renteindtægter
0
1.000
1.000
Indtægter i alt
84.610
84.810
84.810
 
 

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
 

   Administrative omkostninger

7.000
7.000
7.000

   Telefonomkostninger

6.900
6.900
6.900

Snerydning

11.250
19.500
19.500

Opkrævningsservice

4.400
5.000
5.000

Kontorudgifter (herunder it-hjemmeside)

4.506
6.000
6.000

Porto og distribution

848
3.500
3.500

Generalforsamling

7.822
10.000
10.000

Bestyrelsesmøder og andre møder

5.475
8.000
8.000

Repræsentation, gaver, blomster og andet

6.371
6.500
6.500

Kontingent SGH

2.005
2.000
2.000

Aktivitetstilskud

0
10.000
10.000
Nyt it-udstyr m.m. 6.997 5.000 5.000

Tab på debitorer

0
5.000
5.000

Bankgebyrer

597
1.000
1.000
Udgifter i alt
64.173
95.400
95.400

Overskud/underskud

14.733
-7.000
-7.000
 
78.907
88.400
88.400
       
Foreningens egenkapital (formue)
421.064
401.000
402.000

 

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement