Search
Login
Regnskab 2017 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2017

 

Indtægter
2017

Udgifter
2017

Budget
2017

Indtægter

Kontingenter

81.000,00
 
81.000,00

Broafgifter

10,00
 
10,00

Indskudsgebyrer

2.400,00
 
1.500,00

Rykkergebyrer

2.200,00
 
3.000,00

Øvrige indtægter

1.072,50
 
0,00

Renteindtægter

0,00
 
0,00
Indtægter i alt
86.682,50
 
85.510,00
Årets overskud
0,00
 
0,00
 
86.682,50
 
85.510,00

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
   Administrative omkostninger   7.000,00 7.000,00
   Telefonomkostninger   7.050,00 7.050,00

Snerydning

 
5.625,00
19.500,00

Opkrævningsservice

 
3.364,66
5.000,00

Kontorudgifter

 
1.427,72
6.000,00

Porto

 
1.100,00
2.000,00

Generalforsamling

 
4.941,54
10.000,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
4.449,72
8.000,00

Repræsentation, gaver, blomster o.a.

 
5.125,00
6.500,00
Kontingentopkrævning/regnskab, ekst.   0,00 0,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.005,00
2.005,00

   Aktivitetstilskud

 
0,00
10.000,00

   Nyt it-udstyr mm.

 
0,00
3.000,00
Tab på retsag vedr. I. G. Smiths Alle   40.000,00 5.000,00

Bankgebyrer

 
389,00
750,00
Udgifter i alt
 
82.477,64
91.805,00
Årets overskud
 
4.204,86
-6.295,00
 
86.682,50
86.682,50
85.510,00
Status pr. 31. december 2017
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
452.187,86
   
Kassebeholdning  
0,00
   
Diverse debitorer        
   Tilg. kontingent 2018  
800,00
   
Egenkapital        
   Formue pr. 01.01.17
448.783,00
     
   Årets overskud
4.204,86
     
   Formue pr. 31.12.17    
452.987,86
 
Skyldige omkostninger        
   Ingen    
0,00
 
   
452.987,86
452.987,86

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement