Search
Login
Regnskab 2016 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2016

 

Indtægter
2016

Udgifter
2016

Budget
2016

Indtægter

Kontingenter

80.800,00
 
80.800,00

Broafgifter

10,00
 
10,00

Indskudsgebyrer

1.300,00
 
1.300,00

Rykkergebyrer

2.600,00
 
2.000,00

Øvrige indtægter

551,47
 
0,00

Renteindtægter

0,00
 
0,00
Indtægter i alt
85.261,47
 
84.110,00
Årets overskud
0,00
 
0,00
 
85.261,47
 
84.110,00

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
   Administrative omkostninger   7.000,00 7.000,00
   Telefonomkostninger   6.900,00 6.900,00

Snerydning

 
11.250,00
19.500,00

Opkrævningsservice

 
3.370,79
5.000,00

Kontorudgifter

 
3.999,38
6.000,00

Porto

 
800,00
1.000,00

Generalforsamling

 
10.423,85
10.000,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
5.677,30
8.000,00

Repræsentation, gaver, blomster o.a.

 
5.600,00
6.500,00
Kontingentopkrævning/regnskab, ekst.   0,00 0,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.005,00
2.005,00

   Aktivitetstilskud

 
0,00
10.000,00

   Nyt it-udstyr mm.

 
2.234,33
3.000,00
Fogedretssager og tab på debitorer   0,00 5.000,00

Bankgebyrer

 
485,50
500,00
Udgifter i alt
 
59.746,15
90.405,00
Årets overskud
 
25.515,32
-6.295,00
 
85.261,47
85.261,47
84.110,00
Status pr. 31. december 2016
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
408.183,00
   
Kassebeholdning  
0,00
   
Diverse debitorer        
   Tilg. kontingent 2017  
600,00
   
   Tilg. støtte IG Smiths Alle  
40.000,00
   
Egenkapital        
   Formue pr. 01.01.16
423.267,68
     
   Årets overskud
25.515,32
     
   Formue pr. 31.12.16    
448.783,00
 
Skyldige omkostninger        
   Ingen    
0,00
 
   
448.783,00
448.783,00

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement