Search
Login
Regnskab 2013 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2013

 

Indtægter
2013

Udgifter
2013

Budget
2013

Indtægter

Kontingenter

83.000,00
 
83.000,00

Broafgifter

10,00
 
10,00

Indskudsgebyrer

1.500,00
 
500,00

Rykkergebyrer

300,00
 
2.000,00

Øvrige indtægter

200,00
 
0,00

Renteindtægter

0,00
 
1.000,00
Indtægter i alt
85.010,00
 
86.510,00
Årets overskud
0,00
 
0,00
 
85.010.00
 
86.510,00

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
   Administrative omkostninger   7.000,00 6.000,00
   Telefonomkostninger   7.100,00 6.000,00

Snerydning

 
19.000,00
52.000,00

Opkrævningsservice

 
2.516,11
5.000,00

Kontorudgifter

 
6.187,88
6.000,00

Porto

 
2.090,00
3.500,00

Generalforsamling

 
8.885,98
7.500,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
2.773,68
7.100,00

Repræsentation, gaver, blomster o.a.

 
6.486,75
5.000,00
Kontingentopkrævning/regnskab, ekst.   0,00 0,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.055,00
2.000,00

   Aktivitetstilskud

 
0,00
10.000,00

   Nyt it-udstyr mm.

 
1.073,20
3.000,00

   Advokatbistand, servitut

 
5.000,00
0,00

   Advokatbistand, antennemast

 
43.750,00
0,00

   Div.udgifter, borgermøde mast

 
1.151,50
0,00
Tab på debitorer   4.455,68 800,00

Bankgebyrer

 
621,50
500,00
Udgifter i alt
 
120.147,28
114.400,00
Årets underskud
 
-35.137,28
-27.890,00
 
85.010,00
85.010,00
86.510,00
Status pr. 31. december 2013
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
365.751,87
   
Kassebeholdning  
-485,80
   
Diverse debitorer        
   Forudbetalte udgifter        
   Tilgodehavende kontingent og gebyrer
6.300,00
   
Egenkapital        
   Formue pr. 01.01.13
406.703,35
     
   Årets underskud
-35.137,28
     
   Formue pr. 31.12.13    
371.566,07
 
Skyldige omkostninger        
   Ukendt check    
-200,00
 
   Ukendt indbetaling    
200,00
 
   
371.566,07
371.566,07

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement