Search
Login
Regnskab 2011 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2011

 

Indtægter
2011

Udgifter
2011

Budget
2011

Indtægter

     

Kontingenter

83.000,00
 
83.000,00

Broafgifter

10,00
 
10,00

Indskudsgebyrer

400,00
 
2.000,00

Rykkergebyrer

2.250,00
 
2.000,00

Øvrige indtægter

2.812,10
 
0,00

Renteindtægter

998,54
 
6.000,00
Indtægter i alt
89.470,64
 
93.010,00
Årets underskud
0,00
 
58.990,00
 
89.470.64
 
152.000,00
       

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 

   Administrative omkostninger   6.000,00 6.200,00
   Telefonomkostninger   6.000,00 6.200,00

Snerydning

 
5.625,00
52.000,00

Opkrævningsservice

 
3.344,31
6.000,00

Kontorudgifter

 
4.021,75
9.000,00

Porto

 
2.020,00
1.000,00

Generalforsamling

 
4.709,28
9.000,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
4.703,20
7.100,00

Repræsentation, gaver, blomster o.a.

 
4.557,00
5.000,00
Kontingentopkrævning/regnskab, ekst.   0,00 30.000,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.055,00
2.000,00

   Aktivitetstilskud

 
0,00
10.000,00

   Nyt it-udstyr mm.

 
2.994,00
3.000,00

   Advokatomkostninger, netto

 
0,00
5.000,00

Gebyrer (bank)

 
510,00
500,00
Udgifter i alt
 
46.539,54
152.000,00
Årets overskud
 
42.931,10
 
 
89.470,64
89.470,64
152.000,00
         
Status pr. 31. december 2011
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
396.646,32
   
Kassebeholdning  
200,97
   
Diverse debitorer        
   Forudbetalte udgifter        
   Tilgodehavende kontingent og gebyrer
3.300,00
   
Egenkapital        
   Formue pr. 01.01.11
356.616,19
     
   Årets overskud
42.931,10
     
   Formue pr. 31.12.11    
399.547,29
 
Forudbetalte indtægter        
   Kontingent    
600,00
 
   
400.147,29
400.147,29

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement