Search
Login
Regnskab 2010 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2010

 

Indtægter
2010

Udgifter
2010

Budget
2010

Indtægter

     

Kontingenter

83.000,00
 
82.800,00

Broafgifter

10,00
 
20,00

Indskudsgebyrer

200,00
 
2.000,00

Rykkergebyrer

3.350,00
 
2.500,00

Øvrige indtægter

28,37
 
0,00
Depositum advokat, retur 0,00   0,00

Renteindtægter

3.679,88
 
9.000,00
Indtægter i alt
90.268,25
 
96.320,00
Årets underskud
35.930,30
 
28.680,00
 
126.198.55
 
125.000,00
       

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 

   Administrative omkostninger   6.200,00 6.200,00
   Telefonomkostninger   5.700,00 6.200,00

Snerydning

 
78.375,00
26.000,00

Opkrævningsservice

 
6.718,03
6.000,00

Kontorudgifter

 
5.082,60
8.500,00

Porto

 
553,00
1.500,00

Generalforsamling

 
9.070,97
9.000,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
6.339,05
7.100,00

Repræsentation, gaver, blomster o.a.

 
5.550,90
5.000,00
Kontingentopkrævning/regnskab, ekst.   0,00 30.000,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.055,00
2.000,00

   Aktivitetstilskud

 
0,00
10.000,00

   Nyt it-udstyr mm.

 
0,00
2.000,00

   Advokatomkostninger, netto

 
82,00
5.000,00

Gebyrer (bank)

 
472,00
500,00
Udgifter i alt
 
126.198,55
125.000,00
         
Status pr. 31. december 2010
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
404.557,59
   
Kassebeholdning  
 
 5.341,40  
Diverse debitorer        
   Forudbetalte udgifter        
   Tilgodehavende kontingent og gebyrer
3.000,00
   
Egenkapital        
   Formue pr. 01.01.10
392.546,49
     
   Årets underskud
-35.930,30
     
   Formue pr. 31.12.10    
356.616,19
 
Skyldige omkostninger        
  Snerydn./hjemmeside     45.000,00  
Forudbetalte indtægter        
   Kontingent    
600,00
 
   
407.557,59
407.557,59

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement