Search
Login
Regnskab 2009 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2009

 

Indtægter
2009

Udgifter
2009

Budget
2009

Indtægter

     

Kontingenter

82.800,00
 
82.800,00

Broafgifter

20,00
 
20,00

Indskudsgebyrer

1.600,00
 
2.000,00

Rykkergebyrer

2.280,00
 
2.500,00

Øvrige indtægter

103,23
 
0,00
Depositum advokat, retur 4.000,00   0,00

Renteindtægter

7.336,12
 
9.000,00
Indtægter i alt
98.139,35
 
96.320,00
Årets underskud
0,00
 
24.480,00
 
98.139.35
 
120.800,00
       

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 

   Administrative omkostninger   6.000,00 6.000,00
   Telefonomkostninger   6.000,00 6.000,00

Snerydning

 
17.250,00
24.000,00

Opkrævningsservice

 
4.950,61
6.000,00

Kontorudgifter

 
6.853,05
8.000,00

Porto

 
720,00
1.500,00

Generalforsamling

 
8.072,36
8.000,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
2.549,35
6.800,00

Repræsentation, gaver, blomster o.a.

 
3.710,00
5.000,00
Kontingentopkrævning/regnskab, ekst.   0,00 30.000,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.055,00
2.000,00

   Aktivitetstilskud

 
0,00
10.000,00

   Nyt it-udstyr mm.

 
2.581,11
2.000,00

   Advokatomkostninger, netto

 
2.458,39
5.000,00

Gebyrer (bank)

 
181,00
500,00
Udgifter i alt
 
63.380,87
120.800,00
Årets overskud
 
34.758,48
0,00
I alt
98.139.35
98.139,35
120.800,00
         
Status pr. 31. december 2009
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
403.750,75
   
Kassebeholdning  
 
 234,26  
Diverse debitorer        
   Forudbetalte udgifter  
330,00
   
   Kontingent tilgode  
800,00
   
Egenkapital        
   Formue pr. 01.01.09
357.788,01
     
   Årets overskud
34.758,48
     
      Formue pr. 31.12.09    
392.546,49
 
Skyldige omkostninger        
  Snerydn./hjemmeside     11.500,00  
Forudbetalte indtægter        
   Kontingent    
600,00
 
   
404.880,75
404.880,75

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement