Search
Login
Regnskab 2007 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2007

 

Indtægter
2007

Udgifter
2007

Budget
2007

Indtægter

     

Kontingenter

82.800,00
 
82.800,00

Broafgifter

20,00
 
20,00

Indskudsgebyrer

1.500,00
 
1.500,00

Rykkergebyrer

3.380,00
 
1.500,00

Renteindtægter

8.048,17
 
3.500,00
Indtægter i alt
95.748,17
 
89.320,00
Årets underskud
0,00
 
23.680,00
 
95.748.17
 
113.000,00
       

Udgifter

     

Bestyrelseshonorar

 
28.000,00
28.000,00

Snerydning

 
16.875,00
52.000,00

Opkrævningsservice

 
3.362,49
7.000,00

Kontorudgifter

 
4.650,03
5.000,00

Porto

 
1.038,50
1.000,00

Generalforsamling

 
7.138,90
6.500,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
6.518,25
6.000,00

Repræsentation

 
1.575,20
1.500,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.055,00
2.000,00

   Fastelavnsfest

 
0,00
1.000,00

   Nyt EDB-udstyr mm.

 
0,00
2.000,00

   Advokatomkostninger

 
520,00
0,00

Gebyrer (bank)

 
187,00
1.000,00
Udgifter i alt
 
71.920,37
113.000,00
Årets overskud
 
23.827,80
0,00
I alt
95.748.17
95.748,17
113.000,00
         
Status pr. 31. december 2007
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
327.689,49
   
Kassebeholdning  
233,62
   
Forudbetalte udgifter  
0,00
   
Diverse debitorer        
   Kontingent tilgode  
800,00
   
Egenkapital        
      Formue pr. 01.01.07
304.041,31
     
      Årets overskud
23.827,80
     
      Formue pr. 31.12.07    
327.869,11
 
Forudbetalte indtægter        
      Kontingent    
400,00
 
      Repræsentation    
454,00
 
   
328.723,11
328.723,11
Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement