Search
Login
Budget 2017 og 2018 Minimize

 


Regnskab
2016


Budget
2017


Budget
2018

Indtægter

Kontingenter

80.800
80.800
80.800

Broafgifter

10
10
10

Indskudsgebyrer

1.300
1.500
1.500

Rykkergebyrer

2.600
3.000
3.000

Øvrige indtægter

551
0
0
Renteindtægter
0
0
0
Indtægter i alt
85.261
85.310
85.310
 
 

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
 

   Administrative omkostninger

7.000
7.000
7.000

   Telefonomkostninger

6.900
7.050
7.050

Snerydning

11.250
19.500
19.500

Opkrævningsservice

3.371
5.000
5.000

Kontorudgifter (herunder it-hjemmeside)

3.999
6.000
6.000

Porto og distribution

800
2.000
2.000

Generalforsamling

10.424
10.000
10.000

Bestyrelsesmøder og andre møder

5.677
8.000
8.000

Repræsentation, gaver, blomster og andet

5.600
6.500
6.500

Kontingent SGH

2.005
2.005
2.005

Aktivitetstilskud

0
10.000
10.000
Nyt it-udstyr m.m. 2.234 3.000 3.000

Tab på debitorer

0
5.000
5.000

Bankgebyrer

486
550
550
Udgifter i alt
59.746
91.605
91.605

Overskud/underskud

25.515
-6.295
-6.295
 
85.261
85.310
85.310
       
Foreningens egenkapital (formue)
448.783
442.488
436.193

 

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement