Search
Login
Budget 2014 og 2015 Minimize

 


Regnskab
2013


Budget
2014


Budget
2015

Indtægter

Kontingenter

83.000
83.000
80.800

Broafgifter

10
10
10

Indskudsgebyrer

1.500
500
1.000

Rykkergebyrer

300
2.000
2.000

Øvrige indtægter

200
0
0
Renteindtægter
0
1.000
1.000
Indtægter i alt
85.010
86.510
84.810

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
 

   Administrative omkostninger

7.000
7.000
7.000

   Telefonomkostninger

7.100
6.900
6.900

Snerydning

19.000
39.000
19.500

Opkrævningsservice

2.516
5.000
5.000

Kontorudgifter (herunder it-hjemmeside)

6.188
6.000
6.000

Porto og distribution

2.090
3.500
3.500

Generalforsamling

8.886
10.000
10.000

Bestyrelsesmøder og andre møder

2.773
8.000
8.000

Repræsentation, gaver, blomster og andet

6.486
5.000
6.500

Kontingent SGH

2.055
2.000
2.000

Aktivitetstilskud

0
10.000
10.000
Nyt it-udstyr m.m. 1.073 3.000 3.000

Advokatbistand

49.901
0
0

Tab på debitorer

4.456
800
5.000

Bankgebyrer

623
500
500
Udgifter i alt
120.147
106.700
92.900
       
Foreningens egenkapital (formue)
371.566
351.376
343.286

 

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement