Search
Login
Budget 2013 og 2014 Minimize

 


Regnskab
2012


Budget
2013


Budget
2014

Indtægter

Kontingenter

83.000
83.000
83.000

Broafgifter

10
10
10

Indskudsgebyrer

300
500
500

Rykkergebyrer

1.900
2.000
2.000

Øvrige indtægter

600
0
0
Renteindtægter
0
1.000
1.000
Indtægter i alt
85.810
86.510
86.510

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
 

   Administrative omkostninger

6.000
6.000
7.000

   Telefonomkostninger

6.000
6.000
6.900

Snerydning

26.625
52.000
39.000

Opkrævningsservice

3.557
5.000
5.000

Kontorudgifter (herunder it-hjemmeside)

4.827
6.000
6.000

Porto og distribution

3.374
3.500
3.500

Generalforsamling

10.224
7.500
10.000

Bestyrelsesmøder og andre møder

8.010
7.010
8.000

Repræsentation, gaver, blomster og andet

5.031
5.000
5.000

Kontingent SGH

2.055
2.000
2.000

Aktivitetstilskud

0
10.000
10.000
Nyt it-udstyr m.m. 1.999 3.000 3.000

Advokatbistand

0
0
5.000

Tab på debitorer

400
800
800

Bankgebyrer

542
500
500
Udgifter i alt
78.644
114.400
111.700
       
Foreningens egenkapital (formue)
406.703
378.813
353.623

 

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement