Search
Login
Budget 2011 Minimize

 


Regnskab
2010


Budget
2011


Budget
2012

Indtægter

     

Kontingenter

83.000
83.000
83.000

Broafgifter

10
10
10

Indskudsgebyrer

200
2.000
2.000

Rykkergebyrer

3.350
2.000
2.500

Øvrige indtægter

29
0
50
Depositum advokat, retur - 0 0
Renteindtægter
3.680
6.000
4.000
Indtægter i alt
90.269
93.010
91.560
Nødvendig merindtægt
 
 
 
(Underskud)
35.930 
58.990
21.940
 
126.199
152.000
113.500

Udgifter

     

Bestyrelsen

 
 
 

   Administrative omkostninger

6.200
6.200
6.200

   Telefonomkostninger

5.700
6.200
6.200

Snerydning

78.375
52.000
52.000

Opkrævningsservice

6.718
6.000
5.000

Kontorudgifter (herunder it-hjemmeside)

5.083
9.000
6.000

Porto og distribution

553
1.000
2.300

Generalforsamling

9.071
9.000
8.200

Bestyrelsesmøder og andre møder

6.339
7.100
7.100

Repræsentation, gaver, blomster og andet

5.551
5.000
5.000
Kontingentopkrævning/regnskab eksternt

0

30.000 0

Kontingent SGH

2.055
2.000
2.000

Aktivitetstilskud

0
10.000
10.000
Nyt it-udstyr m.m. 0 3.000 3.000

Advokatbistand

82
5.000
0

Gebyrer (bank)

472
500
500
Udgifter i alt
126.199
152.000
113.500
       
       
Foreningens egenkapital (formue)
356.616
297.626
275.686

 

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement