Search
Login
Budget 2009 Minimize

 


Regnskab
2008


Budget
2009


Budget
2010

Indtægter

     

Kontingenter

82.800
82.800
82.800

Broafgifter

20
20
20

Indskudsgebyrer

1.900
2.000
2.000

Rykkergebyrer

2.850
2.500
2.500

Øvrige indtægter

217
0
0
Renteindtægter
9.921
9.000
9.000
Indtægter i alt
97.708
96.320
96.320
Nødvendig merindtægt
0
0
0
(Underskud)
0
24.480
28.680
 
97.708
120.800
125.000

Udgifter

Bestyrelsen

29.000
 
 

   Administrative omkostninger

-  
6.000
6.200

   Telefonomkostninger

-  
6.000
6.200

Snerydning

-  
24.000
26.000

Opkrævningsservice

5.326
6.000
6.000

Kontorudgifter (herunder hjemmeside)

8.766
8.000
8.500

Porto

550
1.500
1.500

Generalforsamling

8.182
8.000
9.000

Bestyrelsesmøder og andre møder

6.617
6.800
7.100

Repræsentation

1.057
5.000
5.000
Kontingentopkrævning/regnskab -   30.000 30.000

Kontingent SGH

2.055
2.000
2.000

Aktivitetstilskud

-  
10.000
10.000
Nyt it-udstyr m.m. 1.197 2.000 2.000

Advokatbistand

4.825
5.000
5.000

Gebyrer (bank)

214
500
500
Udgifter i alt
67.789
120.800
125.000
Årets overskud
29.919
0
0
 
97.708
120.800
125.000
Foreningens egenkapital (formue)
357.788
333.308
304.628

 

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement