Search
Login
Budget 2008 Minimize

 


Regnskab
2007


Budget
2008


Budget
2009

Indtægter

     

Kontingenter

82.800
82.800
82.800

Broafgifter

20
20
20

Indskudsgebyrer

1.500
2.000
2.000

Rykkergebyrer

3.380
2.000
2.500

Øvrige indtægter

0
0
0
Renteindtægter
8.048
5.000
8.000
Indtægter i alt
95.748
91.820
95.320
 
Nødvendig merindtægt
0
0
0
(Underskud)
0
23.180
23.180
 
95.748
115.000
118.500
 

Udgifter

     

Bestyrelseshonorar

28.000
29.000
30.000

Snerydning

16.875
52.000
52.000

Opkrævningsservice

3.362
6.000
6.000

Kontorudgifter (herunder hjemmeside)

4.650
6.000
6.000

Porto

1.039
1.000
1.500

Generalforsamling

7.139
6.500
7.500

Bestyrelsesmøder og andre møder

6.518
6.000
6.500

Repræsentation

1.575
1.500
1.500

Kontingent SGH

2.055
2.000
2.000

Fastelavnsfest

0
2.000
2.000

Advokatbistand

520
0
1.000

Diverse

0
2.000
2.000

Gebyrer (bank)

187
1.000
500
Udgifter i alt
71.920
115.000
118.500
Årets overskud
23.828
0
0
 
95.748
115.000
118.500
 
Foreningens egenkapital (formue)
327.869
304.689
281.509
Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement