Search
Login
Budget 2006 Minimize

 


Regnskab
2005

Korr.
Budget
2006


Budget
2007

Indtægter

Kontingenter

82.800
82.800
82.800

Broafgifter

20
20
20

Indskudsgebyrer

1.800
1.500
1.500

Rykkergebyrer

2.000
1.500
1.500

Øvrige indtægter

800
0
0
Renteindtægter
3.859
3.500
3.500
Indtægter i alt
91.279
89.320
89.320
 
Nødvendig merindtægt
0
0
0
(Underskud)
16.249
20.680
23.680
107.528
110.000
113.000
 

Udgifter

Bestyrelseshonorar

26.000
27.000
28.000

Snerydning

45.000
50.000
52.000

Opkrævningsservice

7.229
7.000
7.000

Kontorudgifter (herunder hjemmeside)

3.847
5.000
5.000

Porto

668
1.000
1.000

Generalforsamling

4.475
6.500
6.500

Bestyrelsesmøder og andre møder

5.826
6.000
6.000

Repræsentation

342
1.500
1.500

Kontingent SGH

2.055
2.000
2.000

Diverse (herunder fastelavnsfest)

11.477
3.000
3.000

Gebyrer (bank)

609
1.000
1.000
Udgifter i alt
107.528
110.000
113.000
 
Foreningens egenkapital (formue)
298.602
277.922
254.242
Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement