Search
Login
Regnskab 2006 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2006

 

Indtægter
2006

Udgifter
2006

Budget
2006

Indtægter

     

Kontingenter

82.800,00
 
82.800,00

Broafgifter

20,00
 
20,00

Indskudsgebyrer

2.200,00
 
1.500,00

Rykkergebyrer

3.100,00
 
1.500,00
Øvrige indtægter

400,00

 

0,00

Renteindtægter

5.288,64
 
3.500,00
Indtægter i alt
93.808,64
 
89.320,00
Årets underskud
0,00
 
20.680,00
 
93.808.64
 
110.000,00
       

Udgifter

     

Bestyrelseshonorar

 
27.000,00
27.000,00

Snerydning

 
32.000,00
50.000,00

Opkrævningsservice

 
4.962,70
7.000,00

Kontorudgifter

 
6.380,38
5.000,00

Porto

 
0,00
1.000,00

Generalforsamling

 
5.396,25
6.500,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
3.645,75
6.000,00

Repræsentation

 
2.587,25
1.500,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.055,00
2.000,00

   Fastelavnsfest

 
4.086,30
1.000,00

   Nyt EDB-udstyr mm.

 
0,00
2.000,00

Gebyrer (bank)

 
256,00
1.000,00
Udgifter i alt
 
88.369,63
110.000,00
Årets overskud
 
5.439,01
0,00
I alt
93.808.64
93.808,64
110.000,00
         
Status pr. 31. december 2006
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
307.217,31
   
Kassebeholdning  
493,00
   
Forudbetalte udgifter  
0,00
   
Diverse debitorer  

 0,00

   
Egenkapital        
      Formue pr. 01.01.06
298.602,30
     
      Årets overskud
5.439,01
     
      Formue pr. 31.12.06    
304.041,31
 
Forudbetalte indtægter        
      Kontingent    
400,00
 
Skyldig A-skat    
2.709,00
 
Skyldig AM-bidrag    

560,00

 
   
307.710,31
307.710,31
Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement