Search
Login
Regnskab 2005 Minimize

Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2005

 

Indtægter
2005

Udgifter
2005

Budget
2005

Indtægter

     

Kontingenter

82.800,00
 
82.800,00

Broafgifter

20,00
 
20,00

Indskudsgebyrer

1.800,00
 
1.500,00

Rykkergebyrer

2.000,00
 
1.500,00
Øvrige indtægter

800,00

 

0,00

Renteindtægter

3.858,85
 
5.000,00
Indtægter i alt
91.278,85
 
90.820,00
Årets underskud
16.249,42
 
13.680,00
 
107.528.27
 
104.500,00
       

Udgifter

     

Bestyrelseshonorar

 
26.000,00
27.000,00

Snerydning

 
45.000,00
48.000,00

Opkrævningsservice

 
7.228,94
6.000,00

Kontorudgifter

 
3.847,43
5.000,00

Porto

 
668,50
1.000,00

Generalforsamling

 
4.475,15
6.500,00

Bestyrelsesmøder og andre møder

 
5.825,50
5.000,00

Repræsentation

 
342,25
2.000,00

Diverse:

 
 
 

   Kontingent SGH

 
2.055,00
2.000,00

   Fastelavnsfest

 
1.000,00
1.000,00

   Nyt EDB-udstyr mm.

 
10.476,50
1.000,00

Gebyrer (bank)

 
609,00
1.000,00
Udgifter i alt
 
107.528,27
104.500,00
Årets underskud
 
 
0,00
I alt
107.528,27
107.528,27
104.500,00
         
Status pr. 31. december 2005
Aktiver
Passiver
 
Bankbeholdning  
322.612,58
   
Kassebeholdning  
352,72
   
Forudbetalte udgifter  
0,00
   
Egenkapital        
      Formue pr. 01.01.05
314.851,72
     
      Årets underskud
-16.249,42
     
      Formue pr. 31.12.05

 298.602,30

 
298.602,30
 
Skyldige omkostninger        
      Snerydning

 17.500,00

 
 
 
      Konsulentbistand

2.725,00

     
      Overskud fastelavn

587,00

     
      Forudb. kontingent

400,00

 

21.212,00

 
Skyldig A-skat    
2.631,00
 
Skyldig AM-bidrag    

520,00

 
   
307.710,31
307.710,31
Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement